הצוות שלנו

חומרי גלם – חלק ראשון

הקמת מרזבים מצריכה ידיים של מקצוענים וידיעה טכנית נאותה. בחברתנו הקמת מרזבים הנה פעולה הממוקמת בשגרה ביחד עם אנשי מקצוע מקצועיים. ההתקנה הינה פעילות שיכולה להיות מבלבלת המצריכה עיצוב, מדידה, הכרעה אודות אי איזה חומרי גלם ימצאו בעשיית שימוש, צורתה של החיבורים, הכמות של הכיפופים שנחשבים בעשיית וכן הרבה קריטריונים כשניתן להשתתף ב לקחת בחשבון לפני תפעול מרזבים.

איתור נזילות בגגות רעפים

מרזב עומד על אלמנט שמשמש לניקוז כל אדם הגשמים אשר זולגים מצד גג הדירה או אולי הדירה והטייתם לכיוון מטה משולי מאפיין גג לבית שלכם. פעולת ניקוז כל מי הגשמים הכרחית בכל אחת מה בית והינה עשייה הנעשית מתקופות היסטוריות וגם ימינו.

התקנת מרזב:

לצורך אותם איכותו המרזב למבנה טוב תחילה למדוד את כל אורכו של המרזב, אם עכשיו צריך ירידות במבנה המצריכים מדידה מדויקת, ידיעה ותכנון כדי לכוון את הטיית המרזב שינקז את אותה איזה לקוח בצורה נאותה, ועל מנת שממש לא יוצר דבר אשר בו של מים יעמדו בדרכם מטה לפני מרזב כדי שלא הותקן כהלכה. יתרה מכך מצטרף האלמנט בטיחותי בו מאלץ כללים בטיחותיים ש מעניקות את האפשרות לתת אין מי התחלת הקמת המרזב תותקן בדלת בטיחותית בגלל ש והעבודה מבוצעת בגובה ובמקום מגובה קרקע.